Be Fan of blueboxtech on Facebook
Follow blueboxtech on Twitter
License Information | ข้อมูลสิทธิ์การใช้โปรแกรม
 
*** ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ***
 
 โปรแกรม BlueSoft SME จำกัดสิทธิ์การใช้งาน สำหรับ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อ 1 รหัสลงทะเบียน
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องขอรหัสลงทะเบียนใหม่
 โดยมีเงื่อนไขการขอรหัสลงทะเบียนดังนี้
 
เวอร์ชั่น 1 บริษัท : ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์การใช้งานจำนวน 3 สิทธิ์ (หรือขอรหัสลงทะเบียนใหม่ได้สูงสุด 3 ครั้ง)
 
เวอร์ชั่นหลายบริษัท : ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์การใช้งานจำนวน 3 สิทธิ์ (หรือขอรหัสลงทะเบียนใหม่ได้สูงสุด 3 ครั้ง)
 
เวอร์ชั่นเครือข่าย : ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์การใช้งานจำนวน 10 สิทธิ์ (หรือขอรหัสลงทะเบียนใหม่ได้สูงสุด 10 ครั้ง)
 
กรณีที่ต้องการขอรหัสเกินจำนวนสิทธิ์ที่กำหนด จะต้องทำการซื้อโปรแกรมใหม่ ขั้นตอนการสั่งซื้อ
   Download  Latest Releases
 
สำหรับใช้งานกับ 1 บริษัท
Version: 2.61
Updated: 14/04/2020
 
สำหรับใช้งานกับหลายบริษัท
Version: 2.61 (M1.01)
Updated: 14/04/2020
 


บริการ Web Hosting By BlueBox
บริการ Web Hosting
 
   Last Updated: 01/02/2021 01:36 Copyright © 2016, BlueBox Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.